P.D "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC

Naziv: P.D "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC
Adresa: Varda b.b., KONJIC, BOSNA I HERCEGOVINA
Telefon 1: 036 727 576
Telefon 2: 036 727 469
Telefon 3:
Fax:
Email adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Poslovni subjekt pripada sljedećim kategorijama: Javna poduzeća, Komunalna djelatnost