"RIBA NERETVA" D.D. KONJIC

Naziv: "RIBA NERETVA" D.D. KONJIC
Adresa: Civilnih žrtava rata bb., Konjic, Bosna i Hercegovina
Telefon 1: 036 726 752
Telefon 2:
Telefon 3:
Fax: 036 726 752
Email adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Poslovni subjekt pripada sljedećim kategorijama: Ribnjaci, Mrijest, zaštita i uzgoj autohtoni vrsta riba