Print this page

Kuća Zuke Džumhura

Rodna kuća Zuke Džumhura depadans je Zavičajnog muzeja Konjic i sadrži fundus od autentičnog namještaja kuće koji je izrađen od strane konjičkih drvorezbara i ukrašen prelijepim tradicionalnim motivima, originalne nošnje Zulfikara Zuke Džumhura, mnoštvo literarne građe-objavljenih i ne objavljenih autorskih tekstova Zuke Džumhura, njegove porodice, pa sve do fotografija na kojima su prisutni najznačajniji Zukini prijatelji, pisci i brojni umjetnici sa kojima se susretao tokom života. U okviru posjete Zavičajnom muzeju organizira se i posjeta depadansa rodne kuće Zuke Džumhura.