Nacionalni spomenici

Malo je gradova u Bosni i Hercegovini i šire koji se mogu pohvaliti tako burnom i dugo pisanom historijom, sa mnogobrojnim nalazima iz rimskog perioda i srednjeg vijeka, izuzetno važan saobraćajni čvor u osmanskom periodu i usputna stanica na putu carigradskog druma prema moru, jedan od najačih centara bosanske crkve u XV stoljeću, grad koji je povezivao i činio sponu između Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka.

To je Konjic, jedan od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini. Arheološki tragovi vode nas četiri hiljade godina unazad, a usputna karavanska postaja i mjesto razmjene dobara u širim relacijama Balkana svakako je još od vremena Rimljana, od prvih vjekova nove ere. Ako uzmemo u obzir stare srednjovjekovne gradove, kojih je na 250 kvadratnih kilometara oko Konjica bilo 14, sa 34 srednjovjekovne crkve i oko 150 nekropola sa skoro 4.160 stećaka, onda se iz toga može zaključiti da je ovo područje bilo prilično naseljeno u srednjem vijeku. Tu su živjeli imućni feudalci, koji su pravili srednjovjekovne gradove, crkve i stećke. Vjerovatno je to bogatstvo dolazilo od stoke i voća, koje je prodavano Dubrovčanima.

Bosanac na stećku
Neka oprosti gospođa Evropa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture.  Neka oprosti gospođa Evropa samo Bosna ima spomenike.…
Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima
Na obronku planine Bahtijevice (ogranak planine Prenja), na 1163 m nadmorske visine, pokraj starog/turskog puta koji je vodio od Ivan-planine do Porima, na…
Nekropola sa stećcima - Ribari
Područje općine Konjic spada u teritorije koji imaju najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini. Prema formi izrade najbrojniji su sanduci, dok su…
Šurkovića kula u Odžacima
Šurkovića kula se nalazi u naseljenom mjestu Odžaci, na jugoistočnom dijelu općine Konjic, između planina Visočice, Treskavice i Crvnja, te nešto manje od…
Kulturno - historijsko nasljeđe
Intenzivnim radom na terenu snimljeno je i stanje kulturno-historijskog naslijeđa Općine i osnovni problemi na polju njihove zaštite. Arheološko naslijeđe u općini Konjic je…
Nacionalni spomenici općine Konjic
Malo je gradova u Bosni i Hercegovini i šire koji se mogu pohvaliti tako burnom i dugo pisanom historijom, sa mnogobrojnim nalazima iz…
Nekropola sa stećcima - Ravnice u Dubočanima
U kotlini, omeđenoj visovima: na sjeveru Vranske stijene (1292m), na jugu Čepa (1008 m), na zapadu Krnjača (1000m) i na istoku kanjon rijeke…
Nekropola sa stećcima - Gornja Bradina
Bradina je naseljeno mjesto, smješteno pokraj ceste Konjic – Sarajevo, udaljeno od Konjica oko 11 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka. U zaseoku…
Nekropola sa stećcima - Velika Bradina
Bradina je naseljeno mjesto, smješteno pokraj magistralnog puta Konjic – Sarajevo, udaljeno od općine Konjic oko 11 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka.…
Prirodno i historijsko područje u selu Gorani
Nacionalni spomenik čine: nekropole sa stećcima na lokalitetima Velije, Šarčevina, Klokotje i Trnovnik, muslimansko groblje, te mjesto i ostaci džamije (Hadži-Šahmanova džamija) u…
Nekropola sa stećcima - selo Čičevo
U selu Čičevo, udaljenom od Konjica 25 km u pravcu jugoistoka, nekropole sa stećcima smještene su na 6 lokacija, od kojih, su zbog…
Nekropola sa stećcima - Ograda Vlah
Nacionalni spomenik čini 16 grobova sa stećcima (15 sanduka i jedan visoki sljemenjak), a nekropola se nalazi na nadmorskoj visini od 744 m…
Stranica 1 od 3

Karta-nacionalnih-spomenika-Konjic