Greška
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/racica is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Print this page

Dva stećka "Gromile" u Račici

[sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/racica is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

U zaseoku Račica (naseljeno mjesto Razići), koje je od Konjica udaljeno oko 20 km zračne linije u pravcu jugoistoka, neposredno uz lokalni put, na lokalitetu «Gromile», smještena su dva stećka u formi sljemenjaka sa postoljima.

Ova dva stećka su karakteristična što ne spadaju u grupu niskih sljemenjaka, koji se prema postolju sužavaju. Naime, pomenuti stećci su rađeni tako da su izuzetno visoki, uski i prema postolju se proširuju. 

Jedan od stećaka je rađen sa duplim ili udvojenim postoljem, što je rijedak slučaj za područje konjičke općine.

Kod stećaka su postolja oštećena, a i obrada je slabija. Njihova orijentacija je u pravcu jugozapad – sjeveroistok.

Dimenzije stećaka su slijedeće:

Stećak br. 1. 

Sljemenjak sa postoljem bez ukrasa, obrastao lišajevima, oštećeno postolje.
Dimenzije stećka su: 165 x gornja širina 44, donja širina 55 x125 cm;
Dimenzije postolja su: 200 x 140 x 20 cm;

Stećak br. 2.

Sljemenjak sa duplim postoljem, bez ukras, obrastao lišajevima, oštećeno postolje.
Dimenzije stećka su: 146 x gornja širina 50, donja širina 55 x 140 cm;
Dimenzije donjeg postolja su: 210 x 146 x 50 cm;
Dimenzije gornjeg postolja su: 155 x 72 x 33 cm.

{gallery}nacionalni_spomenici/racica{/gallery}