Greška
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/petar_i__pavle is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Print this page

Crkva sv. Apostola Petra i Pavla

[sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/petar_i__pavle is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Pravoslavna crkva sv. Apostola Petra i Pavla na Borcima sagrađena je 1896. godine na zahtjev mještana sela Borci. 

Inače, selo Borci se nalazi na cca 10 km zračne udaljenosti od Konjica, smješteno u podnožju istočnih padina planine Borašnice, na Boračkoj visoravni, uz sami put koji iz Konjica preko Boraka vodi za Glavatičevo i dalje, uz Neretvu, na jugoistok u Zaborane na Nevesinjskom polju.

Pravoslavna crkva je sagrađena na udaljenosti od cca 36 m istočno od puta Konjic – Glavatičevo - Kalinovik. Naime, početkom 1880.godine mještani sela Borci su se obratili Zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu molbom da im se odobri izgradnja manje crkve sa sporednim prostorijama i materijalna pomoć.

Za crkvu na Borcima ostao je opširan zapis protojereja Dimitrija Jovanovića iz kojeg se vidi da je crkvu osveštio sam mitropolit hercegovačko-zahumski Serafin Perović, 1.septembra 1896.godine.

Inače, u doba austrougarske vladavine na području općine Konjic sagrađena su dva pravoslavna vjerska objekta: crkva sv.Vasilija Velikog u Konjicu (1886) i ova crkva.

U martu 2006.godine ova crkva je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine od strane Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Crkva je u funkciji, a na gornjoj zoni ikonostasne pregrade crkve postavljeno je nekoliko ikona: sv.velikomučenik Georgije, Bogorodica sa Hristom, sv.Nikola, sv.apostoli Petar i Pavle, sveta Trojica, sv. Nikola Čudotvorac.

{gallery}nacionalni_spomenici/petar_i__pavle{/gallery}