Greška
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/borci is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Print this page

Kaursko groblje na Borcima

[sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/borci is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Selo Borci, udaljeno dvadesetak kilometara jugoistočno od Konjica, nalazi se uz regionalni put Konjic - Boračko jezero – Glavatičevo - Kalinovik, na valovitim istočnim izbrešcima planine Borašnica, na Boračkoj visoravni.

Nekropola sa 121 nadgrobnim spomenikom smještena je na malom uzvišenju uz sami put. Sa istočne strane puta diže se kosa na čijem se vrhu nalazi prahistorijska gradina. Arheološki nalazi iz starijeg i mlađeg željeznog doba svjedoče da je područje Boraka bilo naseljeno već od prahistorije.Već u to doba ovim lokalitetom je prolazio karavanski put.

Među stećcima leže i tri okrnjena miljokaza ovdje upotrebljena kao nadgrobni spomenici. Inače, vrijedno je napomenuti kako je glavna rimska cesta išla pravcem: Narona – Dubrave - Nevesinjsko polje - Konjic i na toj maršuti su inače evidentirani mnogobrojni miljokazi, od kojih su neki korišteni i kao nišani-bašluci. Nekropola leži na površini od oko 1000 kvadratnih metara. Na nekropoli su većinom, osim dva sljemenjaka, zastupljeni stećci u obliku sanduka, ploča i prelaznog sanduka ka pločama.

Ukrašeni spomenici se nalaze u centru nekropole, osim jednog u grupi pri ulazu. Ukrasi na 12 stećaka su izvedeni u polureljefu ili su urezani.

Historijsko područje - Nekropolu stećaka na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima je u martu 2006.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

{gallery}nacionalni_spomenici/borci{/gallery}