petak, 21 Decembar 2012 00:00

Općinsko Vijeće Konjic

Konstituirajuća sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC ODRŽANA JE DANA 27.11.2012.GODINE

Tajnim glasanjem za Predsjednika Općinskog vijeća Konjic izabran je Ivan Karlović.konjic-logo

Tajnim glasanjem za Zamjenika Predsjednika Općinskog vijeća Konjic izabran je Mujo Terzić.

 

1. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC
ODRŽANA JE 06.12.2012.godine


Usvojene su sljedeće odluke:

  • Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2012.godinu;
  • Utvrđen je Nacrt budžeta Općine Konjic za 2013.godinu (javna rasprava 15 dana);
  • Odluka o finansiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću za novembar–decembar 2012.godinu;
  • Odluka o davanju na korišenje poslovnog prostora u Konjicu;
  • Izvršenje budžeta za januar-septembar 2012.godine.