četvrtak, 10 Januar 2013 00:00

Izvod iz zapisnika

2. sjednica Općinskog vijeća Konjic

Na 2. sjednici Općinskog vijeća koja je održana konjic-logo

27.12.2012.godine, usvojene su sljedeće odluke:


- Odluka o donošenju Budžeta za 2013.godinu;
- Odluka o izvršavanju Budžeta za 2013.godinu;
- Odluka o donošenju Dokumenta okvirnog budžeta za 2013-2014-2015.godinu;
- Odluka o finansiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću za 2013.godinu;
- Odluka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana „Orahovica“ – Konjic i upućivanja na javnu raspravu (60 dana);
- Kodeks izabranih zvaničnika Općine Konjic;
- Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
- Odluka o imenovanju Komisije za PARTNERSTVO sa građanima;
- Odluka o imenovanju Etičke komisije časti;
- Odluka o osnivanju Žalbenog vijeća;
- Izvještaj o radu J.U. Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ u Konjicu za pedagošku 2011/2012. godinu;
- Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ u Konjicu za 2011.godinu;
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za školsku 2011/2012.godinu;
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2012/2013.godinu;
- Zaključak po pitanju građanske inicijative mještana sela Kruščica.