utorak, 13 Oktobar 2015 00:00

UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI ROBA

UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI ROBA

REKONSTRUKCIJA GRIJANJA “DRUGE OSNOVNE ŠKOLE U KONJICU”

Dana 13.10.2015. godine u prostorijama Općine Konjic ,Načelnik Općine Konjic i direktor firme ''KOVAN  MI'' d.o.o Gračanica potpisali su Ugovor za  REKONSTRUKCIJA GRIJANJA ‘‘ DRUGE OSNOVNE ŠKOLE U KONJICU‘‘  sa predmetom : Nabavka, isporuka i montaža peći na pelet 2 kom EKOLINE  KOVAN 200kW sa svim karakteristikama traženim u Prilogu IX Tenderske dokumentacije označene kao PREDMJER RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GRIJANJA „DRUGE OSNOVNE ŠKOLE KONJIC“, isporuka peleta 50 t KOVAN i rekonstrukcija postojeće instalacije grijanja, te vršenje hladne i tople probe sistema grijanja, te izrada sheme postrojenja i uputstva za rukovanje dalje: oprema i radovi koje će Dobavljač dobaviti Kupcu u skladu s odredbama ovog ugovora.

Vrijednost Ugovora je 62.705,47 KM, a rok izvršenja 25 dana od potpisivanja ugovora.

Konjic, 13.10.2015.