četvrtak, 05 Novembar 2015 14:59

Izrada Integralne strategije Općine Konjic 2016 - 2025.

 Izrada Integralne strategije Općine Konjic 2016 - 2025.

 

Općina Konjic je uz podršku Regionalne razvojne agencije REDAH pokrenula aktivnosti na izradi integralne strategije razvoja  Konjica za period 2016-2025.

Trenutno je u toku faza prikupljanja podataka za izradu socio-ekonomske analize Općine.

U petak, 30.10.2015. godine sa početkom u 09,00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic održana je prvi sastanak partnerske grupe. 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
Više u dokumentu u prilogu