petak, 06 Novembar 2015 08:43

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA - NACRTA - Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA - NACRTA - Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje

Općine Konjic za period 2015-2020. godine.

 

Dana 02.11.2015. godine (ponedjeljak), u 11:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Konjic, održana je centralna javna rasprava na temu: „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje Općine Konijic za period (2015. – 2020.) godine.“

  
 
 
Više u dokumentu u prilogu