četvrtak, 10 Decembar 2015 13:28

Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Na 24. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 30.11.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke (izvještaji):  

1.Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2015. godinu;

2.Nacrt budžeta Općine Konjic za 2016. godinu;

3.Odluka o pečatu općine Konjic;

4.Odluka o potvrđivanju imenovanja Javnog pravobranioca Općine Konjic;

5.Odluka o utvrđivanju nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Konjic 2015-2020 godine;

6.Odluka o utvrđivanju nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Općine Konjic za period 2016-2018 godine;

7.Odluka o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje Općine Konjic za period (2015–2020);

8.Izvršenje budžeta za januar – septembar 2015. godine;

9.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Salihović (Salke) Jasmina iz Konjica;

10.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Salihović (Šabana) Salke iz Konjica;

11.Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Tiro (Ismeta) Šemsudina iz Ribića;

12.Izvještaj o radu „Centra za ribarstvo Neretva“ Konjic za 2014. godinu, sa finansijskim pokazateljima;

13.Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ u Konjicu za pedagošku 2014/15 godinu;

- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2014/2015 godinu;

- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2015/2016. godinu;

- Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2014. godinu

.