ponedjeljak, 21 Decembar 2015 15:05

Obavijest LEAP ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA ZA LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPĆINE KONJIC za period od 2015-2020. godine

Dana 16.12.2015. godine u Sali Općinskog vijeća Konjic, održana je centralna Javna rasprava za „Lokalni Ekološki Akcioni Plan“ (LEAP) za općinu Konjic za period od 2015. – 2020. godine.

Članovi Radne grupe za izradu LEAP – a, detaljno su kroz prezentaciju predstavili sve bitne karakteristike prethodno pomenute teme.

Zbog prisutnosti ozbiljnih problema u oblasti okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnim zajednicama putem izrade i realizacije lokalnih akcionih planova zaštite okoliša (LEAP).

U tom pogledu Općina Konjic je izradila LEAP za period 2015-2020. godine kao instrument zajedničkog djelovanja građana, vlasti i struke ka okolinski održivom razvoju lokalne zajednice. Kao takav predstavlja ishodište i podlogu za akcije odnosno projekte u sferi zaštite okoliša. Imajući u vidu da je ekologija danas goruće i sve popularnije pitanje, može se reći da se općina Konjic izradom LEAP-a pripremila za djelovanje na ovom polju.

Dugoročnim planiranjem, definiranjem prioriteta i aktivnim sudjelovanjem svih ciljnih grupa postižu se rezultati i ide se ostvarenju krajnjeg cilja, a to je simbioza prirodnih i ljudskih čimbenika. 

Projektni tim je tokom izrade LEAP-a dao svoj maksimum kako bi se postigli ciljevi izrade dokumenta što se odnosi na:

- Doprinos održivom razvoju općine Konjic

- Uključivanje javnosti sa cijelog područja zajednice (anketiranje, odabir prioriteta) u identificiranju i rješavanju okolišnih problema

- Razvoj svijesti o vrijednosti okoliša i prirodnih resursa, te promoviranje javne svijesti i odgovornosti za zaštitu okoliša

- Utvrđivanje lokalnih prioriteta u zaštititi okoliša, a prvenstveno onih koji imaju značajan negativan uticaj na ljudsko zdravlje i na očuvanje ekosistema

- Kreiranje plana aktivnosti u oblasti zaštite okoliša

Za izradu ovog dokumenta angažovan je i konsultant iz ove oblasti koji je zajedno sa predstavnicima Općine Konjic, Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic, JKP „Standarda“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i uz konsultacije odgovornih iz Šumarstva „Prenj“ Konjic, radio na izradi istog.