utorak, 05 Januar 2016 15:59

Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Konjic

koja je održana 29.12. 2015. godine, usvojene su sljedeće odluke:

  

- Odluka o donošenju Budžeta Općine Konjic za 2016. godinu;

- Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Konjic za 2016. godinu;

- Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja;

- Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“;

- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Konjicu, „Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic“ Konjic;

- Odluka o davanju na trajno korištenje i davanje u vlasništvo opreme JU „Srednja škola“ Konjic;

- Odluka o neprihvatanju ponude za zamjenu nekretnina;

- Odluka o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Konjic za sporazumni raskid ugovora o regulisanju međusobnih odnosa zaključenim između Općine Konjic i „Balkanika“ d.o.o Konjic iz 2006.godine;

- Odluka o kupovini zemljišta i poslovnog objekta „Gradac“;

- Zaključak o ispravci greške;

- Zaključak o davanju saglasnosti na:

        - Plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ Konjic d.d. za 2016. godinu;

        - Plan gazdovanja područje „Krša“ za 2016. godinu;

        - Plan gospodarenja Šumarstvo „Ljuta“ d.o.o. Konjic, područje: Konjičko za 2016. godinu.

 

.