utorak, 02 Februar 2016 11:46

Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća

NA 26. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC

KOJA JE ODRŽANA 28.01.2016. GODINE, USVOJENE SU SLJEDEĆE ODLUKE (IZVJEŠTAJ)  

 

- Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za parking prostore JKP „Standard“ d.o.o. Konjic;

- Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2016. godinu;

- Odluka o pristupanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Čelebići“;

- Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Konjic 2015-2020. godine;

- Odluka o usvajanju Lokalnog akconog plana zapošljavanja Općine Konjic za period 2016-2018. godine;

- Izvještaj o upisu fizičkih i pravnih lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Općine Konjic za period 01.01.2015 – 31.12.2015. godine.