četvrtak, 21 April 2016 13:26

OPĆINA KONJIC ODABRANA ZA PARTNERA U PROJEKTU LID

OPĆINA KONJIC ODABRANA ZA PARTNERA U PROJEKTU LID

 

U Sarajevu je 11. aprila 2016. održan prvi sastanak Projektnog odbora projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LID) koji financira Europska unija. Odbor je nadležan za sveukupan nadzor nad provođenjem projekta i sastoji se od sedam stalnih članova koji predstavljaju Delegaciju Europske unije u BiH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu RS i dva udruženja općina i gradova u FBiH i RS.

Projekt je dio nedavno pokrenutog EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje, koji predstavlja nastavak pojedinih aktivnosti Programa za oporavak od poplava u oblasti ekonomskog oporavka u područjima pogođenim poplavama, a također će podržati lokalni ekonomski razvoj i lokalne nevladine organizacije, u okviru pomoći za oporavak i društveni razvoj.

LID projekt vrijedan 6,6 miliona eura implementira UNDP, nastojeći poboljšati životni standard više od 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini putem podrške inkluzivnom i održivom društveno-ekonomskom razvoju, jačanju dobre prakse upravljanja i razvoju lokalne infrastrukture i usluga, posebno u područjima pogođenim poplavama, kao i gradovima i općinama sa velikim brojem povratnika i raseljenih lica.

Na današnjem sastanku, predstavljen je rezultat javnog poziva za jedinice lokalne samouprave za sudjelovanje u projektu, koji se odnosi na općine i gradove koje su proglasile stanje elementarne nepogode u maju 2014. godine i koje su tada imale najteže štete uslijed poplava i klizišta, kao i one koje je Visoki komesarijat za izbjeglice (UNHCR) odredio kao prioritete za rješavanje pitanja povratka i interne raseljenosti. Od ukupno 58 općina i gradova jedinica lokalne samouprave, koje su se prijavile na javni poziv, Projektni odbor je potvrdio izbor 21 partnerske jedinice lokalne samouprave koje su geografski i ekonomski povezane u četiri klastera, i to: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Mostar, Maglaj, Modriča, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.