utorak, 07 Juni 2016 03:42

Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća

 

Na 29. sjednici Općinskog vijeća

koja je održana 26.05.2016. godine, usvojene su sljedece odluke:

 

  1. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja;
  2. Plan zaštite od požara za područje Općine Konjic;
  3. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu PD FIA d.o.o.Konjic;
  4. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu ZR „NERKA“ Konjic;
  5. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu OD „KLESARSTVO NEZIRIĆ“ Hadžići;
  6. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu TR „STILTEX“ Konjic;
  7. Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija Agenciji za lokalni ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic;
  8. Odluka o prodaji nekretnina

 

.