četvrtak, 09 Juni 2016 10:11

LOKALNI IZBORI 2016 - Izvod iz Privremenog biračkog spiska za Općinu Konjic

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA – KONJIC

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Povodom raspisivanja i održavanja Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016.godine, a koji će se održati u nedjelju 02.oktobra 2016.godine, Općinska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz Centralnog biračkog spiska, kako bi građani imali pristup njima i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka.  

Raseljena lica koja imaju biračko pravo, a nalaze se na evidencijama Ministarstva za ljudska prava izbjeglice BiH sa boravištem ili prebivalištem u općini Konjic, podnose lično zahtjeve za određivanje ili promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak u općini Konjic (Zgrada DPO-a, prostorije Općinske izborne komisije Konjic) u vremenu od 08:30 do 13:30 sati, a najkasnije do 19.07.2016.godine, te na taj način određuju svoju biračku opciju.  

Zahtjevi za određivanje ili promjenu biračke opcije raseljeno lice podnosi na PBO-1 obrascu, koji se može preuzeti sa web stranice www.izbori.ba ili lično u Centru za birački spisak općine Konjic.  

Uz popunjen obrazac PBO-1 raseljeno lice dužno je priložiti kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš, vozačka dozvola) i po mogućnosti predočiti broj rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili svoj zahtjev za priznavanje statusa raseljenog lica, evidentiran kod nadležnog organa. Na ovaj način, raseljeno lice određuje svoju biračku opciju, u protivnom Centralna izborna komisija BiH će raseljeno lice koje ima biračko pravo, upisati u Centralni birački spisak s pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu i način glasanja prema podacima kako je bilo upisano na posljednjim izborima.

Iskreno se nadamo da ćete obaviti svoju građansku dužnost, kako bi na Lokalnim izborima 2016.godine mogli ostvariti svoje biračko pravo.

 

Konjic, 7.6.2016.godine                                                                                                                 OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA KONJIC 

Broj: 19/16  

 

 

.