petak, 01 Juli 2016 08:52

Druga radionica na temu "Javno-privatno partnerstvo za razvoj turizma u Konjicu"

U organizaciji Općine Konjic, a uz podršku MarketMakers Projekta i Agencije REDAH, 29.06.2016. godine održan je drugi sastanak u Garden City sa predstavnicima turističkih biznisa sa područja Općine Konjic.

 

Na prvom sastanku tema je bila zastupljenost sektora turizma u strategiji razvoja Općine Konjic za period 2016. – 2025. godina.Na prijedlog Projekta MarketMakers, Općina Konjic je pozvala turističke biznise na zajednički sastanak, kako bi dali svoje prijedloge prioriteta za koje smatraju da trebaju biti uključeni u strategiju razvoja,a koji će pomoći daljnem razvoju turizma u Konjicu.

 

Na drugom sastanku, koji je održan 29.06.2016. godine, turistički biznisi su pregledati zaključke SWOT analize, predložili određene korekcije te je u nastavku navedena korigovana SWOT analiza.

Razmatrana je vizija razvoja turizma te strateški pravci razvoja turizma u Konjicu. Učesnici su revidirali preliminarne prijedloge mjera razvoja turizma koje su pripremili predstavnici REDAH-a, regionalne razvojne agencije za Hercegovinu.

 

Učesnici su se upoznali sa Formularom za projektnu ideju, koji će se koristiti za konkretizaciju ideja za mjere razvoja turizma.

Dodatno, učesnici sastanka su odabrali predstavnike turističkih biznisa koji će aktivno sarađivati sa Općinom u procesu izrade strategije, koja treba biti završena do septembra 2016. godine.