utorak, 04 Juli 2017 07:15

Najava 5. sjednica Općinskog vijeća Konjic

Broj: 03-01-1- 2155/17

Konjic, 30.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 16. Statuta Općine Konjic («Službeni glasnik Općine Konjic», broj 04/11 i 06/11) i odredbi člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic (»Službeni glasnik Općine Konjic«, broj: 1/05 i 5/10), sazivam

 

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC ZA DAN 06.07.2017. GODINE, (četvrtak) SA POČETKOM U 9:00  SATI, U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA – ZGRADA OPĆINE

ZA SJEDNICU SE PREDLAŽE SLIJEDEĆI

 

DNEVNI RED:

1.Zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća, 25.05.2017.godine;

2.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih inesreća na području Općine Konjic;

3.Prijedlog Odlukeorganizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti;

4.Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Agencije zarazvoj „Prvi korak“ d.o.o. Konjic;

5.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene;

6.Prijedlog Privremene Odluke o neradnim danima za vrijeme vjerskih praznika za zaposlene u organu uprave Općine Konjic;

7.Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika Općine Konjic;

8.Izvještaj o radu JZU Gradska apoteka Konjic za 2016.godinu;

       -Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu.

9.Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2016.godinu;

-Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu   

10. Izvještaj o radu „Centra za ribarstvo–Neretva“ Konjic za 2016.godinu, sa finansijskim pokazateljima;

11. Odluka Načelnika Općine o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Općine Konjic za period 2018. -2020. (informativno);

12.Pitanja i odgovori.

 

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Ibro Halilović