ponedjeljak, 04 Mart 2013 00:00

OV: Izvod iz zapisnika

3.sjednica Općinskog vijeća.

konjic-logoNa 3. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 21.02.2013.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Konjic od 27.12.2012.godine;

2. Odluka o Rebalansu budžeta Općine Konjic za 2013.godinu;
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Općini Konjic;
4. Odluka o izgledu i sadržaju vijećničke legitimacije;
5. Odluka o osnivanju Žalbenog vijeća;
6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu  K.O. Čelebići u korist Kurtović Mithata iz Sarajeva;
7. Rješenje o odbijanju prigovora Korić Ramiza iz Konjica;
8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2012.godinu;
9. Program rada Općinskog vijeća Konjic za 2013.godinu.