četvrtak, 06 Juni 2013 00:00

Odluke Općinskog vijeća sa 6. sjednice

Na 6. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 06.06.2013.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja za 2013. godinu;

2. Odluka o kupovini udjela u vlasništvu JKP „Energetika" d.o.o. Konjic;
3. Odluka o komunalnim taksama;
4. Odluka o komunalnim taksama posebnih djelatnosti;
5. Odluka o postupku i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje;
6. Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Popisne komisije lokalne samouprave;
7. Odluka o utvrđivanju prioriteta za realizaciju projekata u saradnji sa IFAD-om.