petak, 09 Avgust 2013 08:17

Općina Konjic – druga partnerska općina projekta „Fiskalni monitor u BiH“

Sarajevo, 24. 6. 2013.

Općina Konjic – druga partnerska općina projekta „Fiskalni monitor u BiH"
U zgradi Općine Konjic, 21. juna 2013. godine za uposlenike općine i vijećnike, održana je prezentacija na temu "Primjeri dobre prakse transparentnosti općine, studija slučaja: Slovačka ". Prezentacija je organizovana u okviru projekta „Fiskalni monitor u BiH", koji implementira Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology. Projekat ima za cilj stvaranje jedinstvene online platforme za pristup budžetskim podacima svih općina i gradova u BiH i općenito, poticanje dijaloga i zagovaranje transparentnog budžetiranju na lokalnom nivou.

Detalje možete pogledati u dokumentu u prilogu.