ponedjeljak, 30 Decembar 2013 00:00

Odluke Općinskog vijeća sa 9. sjednice

Na 9. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 30.12.2013.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o donošenju budžeta Općine Konjic za 2014.godinu;
2. Odluka o izvršavanju budžeta Općine Konjic za 2014.godinu;
3. Odluka o izmijenjenim okolnostima za dodjelu koncesije za izgradnju MHE na slivu rijeke Ljute;
4. Odluka o pokretanju stečajnog postupka nad Društvom JKP „Energetika" d.o.o.Konjic;
5. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora Društvu „DUHANPROMET" d.o.o. iz Sarajeva;
6. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora Udruženju „NATURA AS" iz Konjica;
7. Zaključak o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu na korištenje zemljišta iz državne svojine, K.O. Konjic I;
8. Zaključak o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu na korištenje zemljišta iz državne svojine K.O. Podorašac.