srijeda, 26 Februar 2014 00:00

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Na 10. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 26.02.2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2013.godinu;
2. Program rada Općinskog vijeća za 2014.godinu;
3. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2014.godinu;
4. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu Udruženju „GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KONJIC" Konjic;
5. Odluka o formiranju Vijeća za konkurentnost Općine Konjic;
6. Odluka o načinu i uslovima privatizacije PD „RIBA NERETVA" d.d. Konjic.