četvrtak, 20 Mart 2014 08:17

Poziv za prijedloge projekata neformalnih grupa mladih u općini Konjic

Imaš od 15 do 30 godina i imaš ideju za projekt u svojoj zajednici?

Omladinskabanka

Više informacija u dokumentu u prilogu i na web stranici linku www.omladinskabanka.ba

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 općinom u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Cazin, Goražde, Kladanj, Konjic, Lopare, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Živinice, Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Zavidovići i Žepče. Omladinskom bankom Konjic uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Konjic upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u opštini/općini Konjic.


Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u općini Konjic
Fond za projekte mladih u 2014. godini iznosi 11.375 KM koji zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Konjic. Omladinska banka Konjic ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 5.3. do 15.4.2014.godine.
Ko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Konjic?
• Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na području općine Konjic;
• Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života mladih u sredini u kojoj žive;
• Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.
Šta Omladinska banka podržava?
• Projekte koji se realizuju na području općine Konjic i imaju za cilj jačanje saradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način;
• Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
• Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;
• Posebno podržavamo projekte iz oblasti: informisanje mladih i participacija; omladinski rad i organizovanje; zdravstvena zaštita; socijalni položaj; omladinsko poduzetništvo; kultura i obrazovanje; mobilnost i slobodno vrijeme mladih, te zaštita životne sredine.
• Prihvatamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije; imaju određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju kriterijume (ko/šta) za podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definisan i tačan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.
Šta Omladinska banka ne podržava?
• Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija;
• Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
• Plate i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;
• Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke;
• Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već finansirani od Fondacije Mozaik i Općine Konjic.
Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Konjic po projektu?
• Omladinska banka Konjic će podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.
Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!
• Neformalna grupa mora obezbijediti od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Konjic.
Kako, kome i kada podnijeti prijedlog projekta?
• Zainteresovani mladi mogu prijaviti projekte putem web stranice: www.omladinskabanka.ba
• Popunjavanje aplikacije uz koju prilažete prateću dokumentaciju (skenirana/fotografisana: potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat), trebate izvršiti on-line najkasnije do 15.04.2013. godine.
Šta nakon prijave prijedloga projekta?
Najkasnije do 1.5.2014. godine ćete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora Omladinske banke. Intervjui će biti održani od 1. do 20.5.2014. godine u prostorijama općine Konjic. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju bićete obavješteni o razlozima ovakve odluke odbora Omladinske banke Konjic.
Kada saznajete konačnu odluku Omladinske banke o podršci i kada počinjete sa realizacijom projekta?
Omladinska banka Konjic će vas obavijestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 31.5.2014.