četvrtak, 27 Mart 2014 00:00

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Na 11. SJEDNICI Općinskog vijeća koja je održana 27.03.2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Konjic od 26.02.2014.godine;
2. Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2013.godinu;
3. Program rada Načelnika Općine za 2014.godinu;
4. Odluka o izvršenju budžeta Općine za 2013.godinu;
5. Odluka o prodaji dionica PD „Riba-Neretva" d.d. Konjic;
6. Odluka o prodaji dionica PD „Rudar" d.d. Konjic;
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju budžeta Općine Konjic za 2014.godinu;
8. Izvještaj o radu Policijske uprave Konjic za period 01.01.2013.-31.12.2013.godine;
9. Izvještaj o radu Biroa rada Konjic za 2013.godinu;
10. Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj „Prvi korak" d.o.o. Konjic za 2013.godinu sa finansijskim izvještajem.