petak, 11 Juli 2014 00:00

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Na 14. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 07.07.2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o potvrđivanju imenovanja Općinskog javnog pravobranioca;
2. Odluka o neposrednoj zamjeni nekretnina;
3. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad J.U.Dom zdravlja Konjic i osnivanju J.U.Dom zdravlja Konjic;
4. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora J.U.Dom zdravlja Konjic;
5. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa izgradnje vodovoda Gorani – Oteležani ;
6. Rješenje o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda d..d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistibucija" Mostar radi izgradnje transformatorske stanice u naselju Brđani;
7. Rješenje o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistibucija„ Mostar radi izgradnje transformatorske stanice u naselju Bradina.