srijeda, 17 Septembar 2014 00:00

Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Na 16. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 17.09. 2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi;
2. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u upravni odbor zdravstvene ustanove u vlasništvu Općine;
3. Odluka o davanju saglasnosti na Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Konjic;
4. Odluka o dopuni saglasnosti za eksploataciju dolomita na eksploatacijskom prostoru „Podorašac" Općina Konjic;
5. Odluka o imenovanju Uredničkog vijeća RTV d.o.o. Konjic.