srijeda, 08 April 2015 00:00

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Na 20. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 08.04.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2014. godinu;
2. Program rada Načelnika Općine za 2015. godinu;
3. Odluka o izvršenju budžeta Općine Konjic za 2014. godinu;
4. Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2015. godinu;
5 . Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2015. godinu;
6 . Odluka o visini novčanih primanja (paušal) vijećnicima Općinskog vijeća i članovima stalnih radnih tijela;
7. Odluka o visini naknade za ustupanje zemljišta uz javne ceste, javne površine, građevinskog i ostalog zemljišta kojim upravlja Općina Konjic;
8. Odluka o davanju u zakup sportskog terena „Partizanovo" Konjic;
9. Odluka o usvajanju Plana kapitalnih projekata za 2015. godinu;
10. Odluka o organizaciji i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
11. Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene po m2 stambene površine na području Općine;
12. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u Konjicu, JKP „Standard" d.o.o. Konjic;