srijeda, 08 Juli 2015 00:00

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Na 22. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 07.07.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2015. godinu;
2. Odluka o usvajanju Nacrta Prostornog plana Općine Konjic za period 2013 do 2033 godine;
3. Odluka o pristupanju izrade integralne strategije razvoja Općine Konjic;
4. Odluka o sufinansiranju sanacije puta „Hasani-Antunovići-Pandže-Rajići";
5. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Agenciji za lokalni razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic;
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti i izmjene Statuta J.Z.U. „Gradska apoteka Konjic";
7. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za parking prostore JKP" STANDARD" d.o o Konjic;
8. Odluka o proglašanju javnim dobrom"
9. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucije" Mostar;
10. Rješenje o utvrđivanju vlasništva u korist Rad INEX d.o.o. Konjic;
11. Rješenje o odbijanju zahtjeva Malkić Ismeta i Edine za utvrđivanje prava vlasništva; 

Na ovoj sjednici su usvojeni izvještaji:

  • Izvještaj o radu JKP „Standard" d.o.o. Konjic za 2014. godinu, sa finansijskim pokazateljima;
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu;
  • Prijedlog Programa iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu;
  • Izvještaj o radu JKP „Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic za 2014, sa finansijskim pokazateljima;
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu;
  • Plan poslovanja za 2015. godinu;
  • Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove „Gradska apoteka Konjic" za 2014. godinu:
  • Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2014. godinu;
  • Izvještaj o stanju veterinarske zaštite životinja na području Općine Konjic za 2014. god.