utorak, 14 Juli 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za korisnike usluga poslovnog inkubatora Konjic.

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, pozivaju sve inovativne i poduzetnički orijentisane osobe da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru Konjic.
Poslovni inkubator je jedan od razvojnih odjela Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic kroz koji će se klijentima koji imaju namjeru pokrenuti posao pružiti sljedeće:

 

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 02 Juli 2015 12:08

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

subota, 20 Juni 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Nabavka polovnog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara ,dizel,minimalne zapremine nadogradnje od 2.500 l vode

 

Više u dokumentu u prilogu

subota, 23 Maj 2015 05:43

Svrha: Predmet ponovnog javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostorija kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic.
Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb.
U zakup se izdaju sljedeći prostori...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 22 Maj 2015 07:34

Svrha: Predmet Javnog oglasa je imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Konjic

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 08 Maj 2015 05:44

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Džajići i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 08 Maj 2015 05:38

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrirani ured na području općine Konjic da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic.

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 05 Maj 2015 13:44

Svrha: Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostora kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic. Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb. U zakup se izdaju sljedeći prostori; ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 29 April 2015 05:03

I PREDMET JAVNOG POZIVA
1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 14 April 2015 07:06

I PREDMET JAVNOG POZIVA
1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Glavatičevo i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 14 April 2015 07:03

REDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu (RLDP)„ podržava razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u HNK i SBK. Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje nasada jagodičastog voća. Partneri u projektu su:
- U HNK : općina Konjic, općina Jablanica, općina Prozor-Rama i grad Mostar
- U SBK: općina Travnik, općina Novi Travnik, općina Vitez, općina Kiseljak,općina Busovača, općina Fojnica i općina Kreševo
- Odabrani korisnici, i
- IFAD ...

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 07 April 2015 06:57

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 07 April 2015 06:55

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Bijela i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 03 April 2015 00:00

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje selo i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 01 April 2015 00:00

Općina Konjic svake godine povodom Dana općine, 16. juna, upućuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2015. godini.

Podsjećanja radi, Odlukom Općinskog vijeća predviđena su slijedeća javna priznanja:

Povelja, Plaketa, Zahvalnica sa zlatnim grbom Općine Konjic i javno priznanje „Počasni građanin" Općine Konjic.

Obrazloženi prijedlog za dodjele Općinskih javnih priznanja može se dostaviti najkasnije do 01.05.2015. godine na adresu Općina Konjic, „Komisiji za dodjelu javnih priznanja", ulica M.Tita 62.

srijeda, 25 Februar 2015 00:00

Svrha: Raspisuje se javni konkurs za prodaju zemljišta i poslovnih zgrada u privredi nekadašnjeg preduzeća "ELPLIN" Borci, ukupne površine 13.108 m2 i to k.č. 2084 na kojoj se nalaze: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 18 Februar 2015 00:00

Svrha: Raspisuje se Javni oglas za imenovanje članova (četiri) Općinske izborne komisije Konjic, predsjednika i 3 člana.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 18 Februar 2015 00:00

Svrha: Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje članova (predsjednika i 3 člana) Općinske izborne komisije Konjic.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 03 Februar 2015 07:37

Svrha: Pozivaju se boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine Konjic da podnesu projekte i programe, koji će se finansirati sredstvima Općine Konjic.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

Javni oglasi, tenderi..

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5