srijeda, 16 Septembar 2015 11:58

I PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

 

-          k.č. broj 1335, u naravi livada 3. klase, zvana Mišurevac, površine 1740 m²;

-          k.č. broj 1336, u naravi livada 3. klase, zvana Mišurevac, površine 1640 m²;

 

sve upisano u ZK uložak 20, K.O. Borci, sa cijenom od 6,00 KM/ m².

srijeda, 16 Septembar 2015 11:10

I PREDMET JAVNOG POZIV

Sanacija puteva na području MZ Neretvica - LOT 2 Sanacija puta za naselje Kale (637-1-3-6-3-8/15)

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 16 Septembar 2015 10:20

I PREDMET JAVNOG POZIV

Sanacija puteva na području MZ Neretvica - LOT 1 Sanacija puta za naselje Mustafići (637-1-3-6-3-8/15)

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 04 Septembar 2015 13:15

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Pojašnjenje broj 1 prevoz učenika osnovnih škola na području općine Konjic

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 04 Septembar 2015 13:03

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Obustava postupka Prevoz učenika osnovnih škola na području općine Konjic

 

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 03 Septembar 2015 08:42

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. i 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

- k.č. broj 1446, u naravi voćnjak 4. klase, zvana Strmenice, površine 662 m²,
- k.č. broj 1684/3, ukupne površine 3034 m², zvana Srednje srijede, u naravi njiva 4. klase, površine 2933 m² i voćnjaka 5. klase, površine 101 m², sve upisano u ZK uložak 533, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 9.800,00 KM.

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 27 Avgust 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Čičevo i to:

- k.č. broj 239, ukupne površine 2025 m², zvana Jasika, u naravi voćnjak 2. klase, površine 1104 m² i voćnjak 4. klase, površine 921 m²;
- k.č. broj 240, ukupne površine 2759 m², zvana Jasika, u naravi njiva 2. klase, površine 663 m², njiva 3. klase, površine 1524 m² i pašnjak 3. klase, površine 572 m²; sve upisano u ZK uložak 242, K.O. Čičevo, sve ukupno po cijeni od 20.000,00 KM.

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 27 Avgust 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Nabavka;isporuka i montaža peći na pelet, isporuka peleta i rekonstrukcija postojeće instalacije grijanja

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 26 Avgust 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to: .

- k.č. broj 444, u naravi livada 3. klase, zvana Pločara, površine 1262 m², sve upisano u ZK uložak 103, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m².
- k.č. broj 446, ukupne površine 3883 m², zvana Pločare, u naravi livada 3. klase, površine 2971 m² i pašnjak 3. klase, površine 912 m²,
- k.č. broj 439, u naravi livada 3. klase, zvana Luščić, površine 827 m², sve upisano u ZK uložak 187, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m².
- k.č. broj 445, u naravi livada 3. klase, zvana Rasadnica, površine 964 m², sve upisano u ZK uložak 98, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m².

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 12 Avgust 2015 15:02

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza pošte

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 12 Avgust 2015 15:01

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

 

Više u dokumentu u prilogu

ponedjeljak, 10 Avgust 2015 00:00

ispravlja se slijedeće:
...

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 07 Avgust 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Prevoz učenika osnovnih škola na području općine Konjic

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 07 Avgust 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Sanacija lokalnog puta sa asvaltnom i makadamskom podlogom u naselju Spiljani

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 07 Avgust 2015 00:00

I PREDMET UGOVORA
Nabavka polovnog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara ,dizel,minimalne zapremine nadogradnje od 2.500 l vode

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 05 Avgust 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 14 Juli 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za korisnike usluga poslovnog inkubatora Konjic.

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, pozivaju sve inovativne i poduzetnički orijentisane osobe da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru Konjic.
Poslovni inkubator je jedan od razvojnih odjela Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic kroz koji će se klijentima koji imaju namjeru pokrenuti posao pružiti sljedeće:

 

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 02 Juli 2015 12:08

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

subota, 20 Juni 2015 00:00

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Nabavka polovnog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara ,dizel,minimalne zapremine nadogradnje od 2.500 l vode

 

Više u dokumentu u prilogu

subota, 23 Maj 2015 05:43

Svrha: Predmet ponovnog javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostorija kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic.
Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb.
U zakup se izdaju sljedeći prostori...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

Javni oglasi, tenderi..