srijeda, 20 Januar 2016 15:41

JAVNI POZIV 153

za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2016. godinu za oblast Podrška djelima domaćih autora

 

 

više  u prilogu dokumenta

srijeda, 20 Januar 2016 15:36

JAVNI POZIV 152

za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će se finansirati iz budžeta Općine u 2016 godini

 

 

više  u prilogu dokumenta

srijeda, 20 Januar 2016 15:30

JAVNI POZIV 151

NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2016. GODINI

 

 

više  u prilogu dokumenta

četvrtak, 14 Januar 2016 15:47

JAVNI POZIV za finansiranja boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata                                                    

I

Pozivaju se boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine Konjic da podnesu projekte i programe, koji će se finansirati sredstvima Općine Konjic.

 

više  u prilogu dokumenta

ponedjeljak, 04 Januar 2016 00:00

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1350, zvana Diljka, u naravi njiva 4. klase, površine 2325 m²;

-          k.č. broj 1348, zvana Veća Diljka, u naravi njiva 4. klase, površine 4301 m²;

sve upisano u ZK uložak 530, K.O. Borci, sa cijenom od 4,00 KM/ m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 

 

utorak, 29 Decembar 2015 15:45

Javne nabavke

 

Obavještenje o nabavci

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

ponedjeljak, 21 Decembar 2015 15:16

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 2388, zvana Đelatina, ukupne površine 1543 m², i to u naravi voćnjak 3. klase, površine 500 m² i voćnjak 4. klase, površine 1043 m²;

sve upisano u ZK uložak 779, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 1.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

petak, 11 Decembar 2015 15:30

Javne nabavke

 

Obavještenje o nabavci

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

srijeda, 09 Decembar 2015 09:10

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1427/1, zvana Lonćari, ukupne površine 7863 m² i to u naravi njiva 3. klase, površine 302 m², njiva 4. klase, površine 1705 m², njiva 5. klase, površine 4738 m², njiva 6. klase, površine 917 m² i

           pašnjak 2. klase, površine 201 m²;

 -          k.č. broj 1428, u naravi pašnjak 2. klase, zvana Lonćari, površine 1062 m²;

 -          k.č. broj 1354, u naravi njiva 4. klase, zvana Diljka, površine 1345 m²;

              upisana u ZK uložak 581, K.O. Borci, sa cijenom 3,00 KM/m² .

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

srijeda, 09 Decembar 2015 08:51

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 2170, u naravi njiva 4. klase, zvana Redžepov do, površine 1639 m²; upisana u ZK uložak 718, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom 6.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

petak, 20 Novembar 2015 08:25

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1823, zvana Pobražnica, ukupne površine 4614 m², a koja je u naravi livada 3. klase, površine 4210 m² i njiva 4. klase, površine 404 m²;  

sve upisano u ZK uložak 720, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

srijeda, 11 Novembar 2015 14:56

 

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2015. godinu JKP Standard Konjic

 

 

 Više u dokumentu u prilogu ...

srijeda, 11 Novembar 2015 08:53

Objavljen javni poziv

 

iz Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.

Ovim putem obavještavamo sve građane općine Konjic da je Javni poziv Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede objavljen 09.11.2015. godine 9,00 sati, a cjelokupan tekst Programa može se naći na link – u http://fmpvs.gov.ba/V_2/novosti_j?i=149

 

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

četvrtak, 05 Novembar 2015 12:40

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1185, u naravi voćnjak 4. klase, zvana Vlaćeg, površine 859 m²,

sve upisano u ZK uložak 385, K.O. Borci, sa cijenom od 10,35 KM/m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu

srijeda, 04 Novembar 2015 00:00

 JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

-          k.č. broj 656, u naravi pašnjak 3. klase, zvana Repovica, površine 492 m²,

-          k.č. broj 711, u naravi voćnjak 2. klase, zvana Repovica, površine 1472 m²,

-          k.č. broj 712, u naravi jednim dijelom livada 5. klase, a drugim dijelom livada 4. klase, zvana Repovica, ukupne površine 7744 m²,

-          k.č. broj 719/2, u naravi pašnjak 3. klase, zvana Repovica, površine 352 m².

sve upisano u ZK uložak 921, K.O. Konjic I, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 

petak, 23 Oktobar 2015 13:28

Javne nabavke

 

Obavještenje o nabavci

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

petak, 23 Oktobar 2015 13:22

Javne nabavke

 

Obavještenje o nabavci

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 23 Oktobar 2015 13:13

Javne nabavke

 

Obavještenje o nabavci

 

Više u dokumentu u prilogu

petak, 23 Oktobar 2015 06:48

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lisičići i to:

-          k.č. broj 1521/1, u naravi voćnjak 3. klase, zvana Grahovište, površine 521 m²,

sve upisano u ZK uložak 577, K.O. Lisičići, sa cijenom od 19,00 KM/m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

petak, 23 Oktobar 2015 00:00

JAVNI POZIV 
Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu  
PREDMET JAVNOG POZIVA 
 1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to: 
- k.č. broj 444, u naravi livada 3. klase, zvana Pločara, površine 1262 m², sve upisano u ZK uložak 103, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
- k.č. broj 446, ukupne površine 3883 m², zvana Pločare, u naravi livada 3. klase, površine 2971 m² i pašnjak 3. klase, površine 912 m², - k.č. broj 439, u naravi livada 3. klase, zvana Luščić, površine 827 m², sve upisano u ZK uložak 187, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
- k.č. broj 445, u naravi livada 3. klase, zvana Rasadnica, površine 964 m², sve upisano u ZK uložak 98, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). 

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni oglasi, tenderi..

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5