petak, 12 Februar 2016 08:36

JAVNI OGLAS 444 za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic 

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi Osnovna škola ''Seonica'' Seonica, Buturović polje, Konjic. 

 

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.