ponedjeljak, 28 April 2014 10:17

Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Konjic

Predmet: za izbor i imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.