srijeda, 11 Juni 2014 23:01

Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora "Konjic-stan" d.o.o. Konjic

Predmet: Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora "Konjic-stan" d.o.o. Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.