četvrtak, 27 Avgust 2015 00:00

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Čičevo i to:

- k.č. broj 239, ukupne površine 2025 m², zvana Jasika, u naravi voćnjak 2. klase, površine 1104 m² i voćnjak 4. klase, površine 921 m²;
- k.č. broj 240, ukupne površine 2759 m², zvana Jasika, u naravi njiva 2. klase, površine 663 m², njiva 3. klase, površine 1524 m² i pašnjak 3. klase, površine 572 m²; sve upisano u ZK uložak 242, K.O. Čičevo, sve ukupno po cijeni od 20.000,00 KM.

Više u dokumentu u prilogu