četvrtak, 03 Septembar 2015 08:42

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. i 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

- k.č. broj 1446, u naravi voćnjak 4. klase, zvana Strmenice, površine 662 m²,
- k.č. broj 1684/3, ukupne površine 3034 m², zvana Srednje srijede, u naravi njiva 4. klase, površine 2933 m² i voćnjaka 5. klase, površine 101 m², sve upisano u ZK uložak 533, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 9.800,00 KM.

Više u dokumentu u prilogu