srijeda, 16 Septembar 2015 11:58

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

 

-          k.č. broj 1335, u naravi livada 3. klase, zvana Mišurevac, površine 1740 m²;

-          k.č. broj 1336, u naravi livada 3. klase, zvana Mišurevac, površine 1640 m²;

 

sve upisano u ZK uložak 20, K.O. Borci, sa cijenom od 6,00 KM/ m².