srijeda, 20 Januar 2016 15:36

JAVNI POZIV 152 za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će se finansirati iz budžeta Općine u 2016 godini

JAVNI POZIV 152

za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će se finansirati iz budžeta Općine u 2016 godini 

 

 

više  u prilogu dokumenta