utorak, 02 April 2013 00:00

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2013.godini.

Kao i svake godine povodom obilježavanja 16. juna, Dana Općine Konjic, Komisija za javna priznanja upućuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2013.godini.

Obrazložene prijedloge kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja: (Povelje sa zlatnim grbom općine Konjic, Plakete sa zlatnim grbom općine Konjic, Priznanje “Počasni građanin” Općine Konjic, Zahvalnice sa zlatnim grbom Općine Konjic), mogu se podnijeti najkasnije do 03.05.2013.godine, na adresu Općina Konjic, ulica Maršala Tita br.62., sa naznakom “Komisiji za dodjelu javnih priznanja”.

NAČELNIK
Emir Bubalo, dipl.ecc.

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.