utorak, 03 Februar 2015 07:37

Javni poziv za finansiranje boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata

Svrha: Pozivaju se boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine Konjic da podnesu projekte i programe, koji će se finansirati sredstvima Općine Konjic.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.