petak, 03 April 2015 00:00

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje selo i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.