utorak, 07 April 2015 06:55

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Bijela i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.