utorak, 07 April 2015 06:57

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.