utorak, 14 April 2015 07:03

JAVNI POZIV za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodastog voća na području općina Prozor-Rama, Jablanica, Konjic i grada Mostara za proljetnu sadnju 2015. godine.

REDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu (RLDP)„ podržava razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u HNK i SBK. Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje nasada jagodičastog voća. Partneri u projektu su:
- U HNK : općina Konjic, općina Jablanica, općina Prozor-Rama i grad Mostar
- U SBK: općina Travnik, općina Novi Travnik, općina Vitez, općina Kiseljak,općina Busovača, općina Fojnica i općina Kreševo
- Odabrani korisnici, i
- IFAD ...

 

Više u dokumentu u prilogu