petak, 08 Maj 2015 05:38

JAVNI POZIV omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrirani ured na području općine Konjic da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic.

 

Više u dokumentu u prilogu