utorak, 14 Juli 2015 00:00

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korisnike usluga poslovnog inkubatora Konjic

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za korisnike usluga poslovnog inkubatora Konjic.

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, pozivaju sve inovativne i poduzetnički orijentisane osobe da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru Konjic.
Poslovni inkubator je jedan od razvojnih odjela Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic kroz koji će se klijentima koji imaju namjeru pokrenuti posao pružiti sljedeće:

 

Više u dokumentu u prilogu