Javni poziv

Javni poziv (63)

srijeda, 08 Mart 2017 07:48
Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

- k.č. broj 638/3, zvana Padina, u naravi pašnjak 3. klase, površine 590 m²;
- k.č. broj 638/1, zvana Padina, u naravi pašnjak 4. klase, površine 539 m²;
- k.č. broj 638/2, zvana Padina, u naravi pašnjak 3. klase, površine 418 m² i pašnjaka 4. klase, površine 180 m²;
- k.č. broj 639, zvana Padina, pašnjak 4. klase, površine 300 m²;
sve upisano u ZK uložak 596, K.O. Konjic I, sa cijenom od 11,00 KM/m²;

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

javni poziv možete pogledati u prilogu:

javni poziv

četvrtak, 24 Novembar 2016 11:42
javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

* k.č. broj 243/1, zvana Podgajnica, u naravi voćnjak 3. klase, površine 413 m²;

* k.č. broj 243/2, zvana Podgajnica, u naravi voćnjak 3. klase, površine 50 m²;

sve upisano u ZK uložak 479, K.O. Donje Selo, sa cijenom od 8,00 KM/ m², odnosno 3.704,00KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

javni poziv možete pogledati u prilogu:

:javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljista

utorak, 14 Juni 2016 10:19
JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora

Konjic, 14.06.2016. godine

 

 JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora.

 

 

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 21 April 2016 13:39
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2016. godini.

Konjic, 04.04.2016. godine

 

JAVNI POZIV

 

Općina Konjic svake godine povodom Dana općine, 16. juna, upućuje

 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2016. godini.

Podsjećanja radi, Odlukom Općinskog vijeća predviđena su slijedeća javna priznanja:

Povelja, Plaketa, Zahvalnica sa zlatnim grbom Općine Konjic i javno priznanje „Počasni građanin“ Općine Konjic.

Obrazloženi prijedlog za dodjele Općinskih javnih priznanja može se dostaviti najkasnije do 01.05.2016. godine na adresu Općina Konjic, „Komisiji za dodjelu javnih priznanja“, ulica  M.Tita 62.

 

PREDSJEDNIK

KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

Emir Bubalo, dipl.ecc.

 

četvrtak, 10 Mart 2016 08:36
JAVNI POZIV za pokretanje organske certifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji

JAVNI POZIV

Za pokretanje organske certifikacije u  poljoprivrednoj proizvodnji


BeHaBIOCert, zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju, Sarajevo uz finansijsku i drugu podršku HELP-a, upućuju 

JAVNI POZIV

Za učešće na radionici te prezentaciji organske proizvodnje i certifikacije i uslova za apliciranje za pokretanje organske certifikacije poljoprivredne proizvodnje 
Radionica obuhvata prezentaciju osnovnih informacija o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata
Prezentacija će se održati u Sali Općine Konjic, 
16.03.2016.godine u 09.00 sati
U okviru Help-ovog projekta „Stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji“, obezbjeđena su sredstva za 20 korisnika u bilo kojoj fazi procesa certifikacije.

ponedjeljak, 07 Mart 2016 08:41
JAVNI POZIV 306 za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Pokojište i to:

-          k.č. broj 1079, zvana Polje, u naravi voćnjak 2. klase, površine 846 m²; 

sve upisano u ZK uložak 270, K.O. Pokojište, sa ukupnom cijenom od 30.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). 

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

srijeda, 10 Februar 2016 08:46
JAVNI POZIV 145 za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

 -          k.č. broj 205/1, ukupne površine 800 m², zvana Bara, u naravi livada 2. klase, površine 196 m² i njiva 2. klase, površine 604 m²,

sve upisano u ZK uložak 74, K.O. Konjic I, sa cijenom od 15,00 KM/ m².  

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 Više u prilogu dokumenta

ponedjeljak, 08 Februar 2016 15:27
JAVNI POZIV 369 za dodjelu kreditnih revolving sredstava za razvoj

JAVNI POZIV 

JAVNI POZIV 369 za dodjelu kreditnih revolving sredstava za razvoj  

 

 

Više u prilogu dokumenta

srijeda, 20 Januar 2016 15:41
JAVNI POZIV 153 za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2016. godinu za oblast Podrška djelima domaćih autora

JAVNI POZIV 153

za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2016. godinu za oblast Podrška djelima domaćih autora 

 

više  u prilogu dokumenta

srijeda, 20 Januar 2016 15:36
JAVNI POZIV 152 za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će se finansirati iz budžeta Općine u 2016 godini

JAVNI POZIV 152

za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će se finansirati iz budžeta Općine u 2016 godini 

 

 

više  u prilogu dokumenta

srijeda, 20 Januar 2016 15:30
JAVNI POZIV 151 NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

JAVNI POZIV 151

NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2016. GODINI

 

 

više  u prilogu dokumenta

četvrtak, 14 Januar 2016 15:47
JAVNI POZIV za finansiranja boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata

JAVNI POZIV za finansiranja boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata                                                    

I

Pozivaju se boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine Konjic da podnesu projekte i programe, koji će se finansirati sredstvima Općine Konjic.

 

više  u prilogu dokumenta

ponedjeljak, 04 Januar 2016 00:00
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1350, zvana Diljka, u naravi njiva 4. klase, površine 2325 m²;

-          k.č. broj 1348, zvana Veća Diljka, u naravi njiva 4. klase, površine 4301 m²;

sve upisano u ZK uložak 530, K.O. Borci, sa cijenom od 4,00 KM/ m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 

 

ponedjeljak, 21 Decembar 2015 15:16
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 2388, zvana Đelatina, ukupne površine 1543 m², i to u naravi voćnjak 3. klase, površine 500 m² i voćnjak 4. klase, površine 1043 m²;

sve upisano u ZK uložak 779, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 1.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

srijeda, 09 Decembar 2015 09:10
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1427/1, zvana Lonćari, ukupne površine 7863 m² i to u naravi njiva 3. klase, površine 302 m², njiva 4. klase, površine 1705 m², njiva 5. klase, površine 4738 m², njiva 6. klase, površine 917 m² i

           pašnjak 2. klase, površine 201 m²;

 -          k.č. broj 1428, u naravi pašnjak 2. klase, zvana Lonćari, površine 1062 m²;

 -          k.č. broj 1354, u naravi njiva 4. klase, zvana Diljka, površine 1345 m²;

              upisana u ZK uložak 581, K.O. Borci, sa cijenom 3,00 KM/m² .

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

srijeda, 09 Decembar 2015 08:51
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 2170, u naravi njiva 4. klase, zvana Redžepov do, površine 1639 m²; upisana u ZK uložak 718, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom 6.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

petak, 20 Novembar 2015 08:25
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1823, zvana Pobražnica, ukupne površine 4614 m², a koja je u naravi livada 3. klase, površine 4210 m² i njiva 4. klase, površine 404 m²;  

sve upisano u ZK uložak 720, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

srijeda, 11 Novembar 2015 08:53
JAVNI POZIV - Obavijest za sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede

Objavljen javni poziv

 

iz Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.

Ovim putem obavještavamo sve građane općine Konjic da je Javni poziv Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede objavljen 09.11.2015. godine 9,00 sati, a cjelokupan tekst Programa može se naći na link – u http://fmpvs.gov.ba/V_2/novosti_j?i=149

 

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

četvrtak, 05 Novembar 2015 12:40
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1185, u naravi voćnjak 4. klase, zvana Vlaćeg, površine 859 m²,

sve upisano u ZK uložak 385, K.O. Borci, sa cijenom od 10,35 KM/m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu

srijeda, 04 Novembar 2015 00:00
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

-          k.č. broj 656, u naravi pašnjak 3. klase, zvana Repovica, površine 492 m²,

-          k.č. broj 711, u naravi voćnjak 2. klase, zvana Repovica, površine 1472 m²,

-          k.č. broj 712, u naravi jednim dijelom livada 5. klase, a drugim dijelom livada 4. klase, zvana Repovica, ukupne površine 7744 m²,

-          k.č. broj 719/2, u naravi pašnjak 3. klase, zvana Repovica, površine 352 m².

sve upisano u ZK uložak 921, K.O. Konjic I, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 

petak, 23 Oktobar 2015 06:48
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lisičići i to:

-          k.č. broj 1521/1, u naravi voćnjak 3. klase, zvana Grahovište, površine 521 m²,

sve upisano u ZK uložak 577, K.O. Lisičići, sa cijenom od 19,00 KM/m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

petak, 23 Oktobar 2015 00:00
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV 
Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu  
PREDMET JAVNOG POZIVA 
 1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to: 
- k.č. broj 444, u naravi livada 3. klase, zvana Pločara, površine 1262 m², sve upisano u ZK uložak 103, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
- k.č. broj 446, ukupne površine 3883 m², zvana Pločare, u naravi livada 3. klase, površine 2971 m² i pašnjak 3. klase, površine 912 m², - k.č. broj 439, u naravi livada 3. klase, zvana Luščić, površine 827 m², sve upisano u ZK uložak 187, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
- k.č. broj 445, u naravi livada 3. klase, zvana Rasadnica, površine 964 m², sve upisano u ZK uložak 98, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). 

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

srijeda, 14 Oktobar 2015 07:03
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Bijela i to:

-          k.č. broj 2320, u naravi njiva 4. klase, zvana Njivetine, površine 528 m²,

-          k.č. broj 3682, u naravi njiva 4. klase, zvana Podvornica, površine 60 m²,

-          k.č. broj 3684, u naravi njiva 4. klase, zvana Podvornica, površine 168 m².

 sve upisano u ZK uložak 139, K.O. Bijela, sa cijenom od 9,50 KM/ m².

 2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

 3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

utorak, 06 Oktobar 2015 06:30
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

JAVNI POZIV

 Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

             1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

 -         k.č. broj 2278/4, u naravi njiva 4. klase, zvana Pod, površine 1541 m²,

-          k.č. broj 2276/4, u naravi livada 4. klase, zvana Pod, površine 889 m²,

-          k.č. broj 2272, u naravi voćnjak 3. klase, zvana Pod, površine 227 m²,

-          k.č. broj 2271/1, u naravi njiva 4. klase, zvana Pod, površine 1451 m²,

 sve upisano u ZK uložak 360, K.O. Donje Selo, sa ukupnom cijenom od 24.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

srijeda, 16 Septembar 2015 11:58
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

 

-          k.č. broj 1335, u naravi livada 3. klase, zvana Mišurevac, površine 1740 m²;

-          k.č. broj 1336, u naravi livada 3. klase, zvana Mišurevac, površine 1640 m²;

 

sve upisano u ZK uložak 20, K.O. Borci, sa cijenom od 6,00 KM/ m².

četvrtak, 03 Septembar 2015 08:42
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. i 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

- k.č. broj 1446, u naravi voćnjak 4. klase, zvana Strmenice, površine 662 m²,
- k.č. broj 1684/3, ukupne površine 3034 m², zvana Srednje srijede, u naravi njiva 4. klase, površine 2933 m² i voćnjaka 5. klase, površine 101 m², sve upisano u ZK uložak 533, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 9.800,00 KM.

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 27 Avgust 2015 00:00
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Čičevo i to:

- k.č. broj 239, ukupne površine 2025 m², zvana Jasika, u naravi voćnjak 2. klase, površine 1104 m² i voćnjak 4. klase, površine 921 m²;
- k.č. broj 240, ukupne površine 2759 m², zvana Jasika, u naravi njiva 2. klase, površine 663 m², njiva 3. klase, površine 1524 m² i pašnjak 3. klase, površine 572 m²; sve upisano u ZK uložak 242, K.O. Čičevo, sve ukupno po cijeni od 20.000,00 KM.

Više u dokumentu u prilogu

Stranica 1 od 2