Javni poziv

Javni poziv (63)

petak, 08 Maj 2015 05:38
JAVNI POZIV omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrirani ured na području općine Konjic da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic.

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 29 April 2015 05:03
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 14 April 2015 07:06
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Glavatičevo i to:

 

Više u dokumentu u prilogu

utorak, 14 April 2015 07:03
JAVNI POZIV za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodastog voća na području općina Prozor-Rama, Jablanica, Konjic i grada Mostara za proljetnu sadnju 2015. godine.

REDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu (RLDP)„ podržava razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u HNK i SBK. Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje nasada jagodičastog voća. Partneri u projektu su:
- U HNK : općina Konjic, općina Jablanica, općina Prozor-Rama i grad Mostar
- U SBK: općina Travnik, općina Novi Travnik, općina Vitez, općina Kiseljak,općina Busovača, općina Fojnica i općina Kreševo
- Odabrani korisnici, i
- IFAD ...

 

Više u dokumentu u prilogu

srijeda, 01 April 2015 00:00
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2015. godini.

Općina Konjic svake godine povodom Dana općine, 16. juna, upućuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2015. godini.

Podsjećanja radi, Odlukom Općinskog vijeća predviđena su slijedeća javna priznanja:

Povelja, Plaketa, Zahvalnica sa zlatnim grbom Općine Konjic i javno priznanje „Počasni građanin" Općine Konjic.

Obrazloženi prijedlog za dodjele Općinskih javnih priznanja može se dostaviti najkasnije do 01.05.2015. godine na adresu Općina Konjic, „Komisiji za dodjelu javnih priznanja", ulica M.Tita 62.

utorak, 07 April 2015 06:57
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 07 April 2015 06:55
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Bijela i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 03 April 2015 00:00
JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Predmet poziva: Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje selo i to: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 25 Februar 2015 00:00
JAVNI KONKURS za prodaju poslovnih prostora u Konjicu - Borci nekadašnje preduzeće "ELPLIN"

Svrha: Raspisuje se javni konkurs za prodaju zemljišta i poslovnih zgrada u privredi nekadašnjeg preduzeća "ELPLIN" Borci, ukupne površine 13.108 m2 i to k.č. 2084 na kojoj se nalaze: ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 03 Februar 2015 07:37
Javni poziv za finansiranje boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata

Svrha: Pozivaju se boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine Konjic da podnesu projekte i programe, koji će se finansirati sredstvima Općine Konjic.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 22 Juli 2014 04:27
Produženje roka Javnog poziva za odabir korisnika/ca za podizanje nasada maline i kupine na području  općina Prozor-Rama; Jablanica i Konjic za jesenju sadnju 2014. godine.

Predmet:"Produžava se rok za dostavu prijava po Javnom Pozivu za odabir korisnika/ca za podizanje nasada maline i kupine na području općina Prozor-Rama, Jablanica i Konjic.

Novi rok za dostavu prijava je petak, 25.07.2014, do 15,00 h."

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

ponedjeljak, 07 Juli 2014 12:51
Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje nasada maline i kupine na području  općina Prozor-Rama; Jablanica i Konjic za jesenju sadnju 2014. godine.

Predmet:REDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ (Njemačka vladina razvojna agencija) u okviru ProLocal (Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj), podržava razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u regiji Hercegovina – i to u općinama Konjic, Jablanica i Prozor/Rama.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 02 April 2014 10:52
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2014.godini.

Predmet: za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2014.godini.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 16 Januar 2014 07:04
Javni poziv neprofitnim i nevladinim sportskim organizacijama da prijave godišnje programe rada koji će se finansirati iz budžeta općine Konjic u 2014.god.

Predmet: Javni poziv neprofitnim i nevladinim sportskim organizacijama da prijave godišnje programe rada koji će se finansirati iz budžeta općine Konjic u 2014.god.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 14 Januar 2014 00:00
Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2014.god.

Predmet: Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2014.god.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 11 Juli 2013 00:00
Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje Općine Konjic

Predmet: Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje Općine Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 02 April 2013 00:00
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2013.godini.

Kao i svake godine povodom obilježavanja 16. juna, Dana Općine Konjic, Komisija za javna priznanja upućuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2013.godini.

Stranica 2 od 2